Tag "SBT"

5’inci Sube Baskanlari Toplantisi gerceklestirildi

NIF 5’inci Sube Baskanlari Toplantisi (SBT), Rotterdam Ayasofya cemiyetimizin ev sahipliginde gerceklestirildi. Toplantida, mutad mes’eleler, bitmekte olan calisma yili, yeni calisma