Hakkımızda

IGMG

MİLLİ GÖRÜŞ GÜNEY HOLLANDA BÖLGESİ

HOLLANDA İSLAM FEDERASYONU (NİF)

 

Bir süre Müslüman Cemaatler ve Cemiyetler Birliği adı altında hizmet veren federasyonumuz 1981 yılında kurulmuştur.

Başlangıçta kuruluş amacı Hollanda’da yaşayan müslümanlara ve onların kurumlarına destek ve yardım sağlamak olmuştur. Bu alanda başarılı hizmetler yapılmıştır ve o günlerde başlatılan çalışmalarla kurumumuz birçok hizmet alanında bir marka olmuştur.

Bugün beşbine yakın aileye hizmet veren federasyonumuza bağlı  onsekiz şube bulunmaktadır. Şubelerimizde kurulmuş olan mescidler, kadın teşkilatları, gençlik teşkilatları, spor ve basın-yayın organlarımızla birlikte altmış kurum ciddi bir topluluğa hizmet vermektedir.

Federasyonumuz fitre ve zekat çalışmaları, hacc organizasyonu, dünyanın dort bucağına ulaştığımız kurban kampanyası, felaketzedelere anında ulaştırılan yardımlarla, mağdur ve mazlumların yanındaki duruşu ile dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Hollanda’da yaşayan müslümanlara da anasınıfından başlayarak başlangıç, orta düzey ve ihtisas sınıflarında dini eğitim imkanı sunulmaktadır. Çocuklarımızın okullarını aksatmadan din eğitimi almalarını ve hayatlarını bu çerçevede şekillendirmelerini müslümanların geleceği açısından çok önemli buluyoruz.

Federasyonumuzun temel  kuruluş amacı burada yaşayan müslümanlara ve onların kurumlarına destek ve yardım sağlamak için kurulmuştur. Ancak zaman içinde değişen şartlara bağlı olarak bu temel kuruluş amacına yenileri eklenmiştir. İnancımız ve dğerlerimizden taviz vermeden birarada yaşadığımız insanlarla uyum içinde olmak ve yaşadığımız topluma her alanda katkı sağlamak için yeni hizmet alanlarında çalışmalar yapmaktayız. Üyelerimizin bu toplumda başarılı ve yararlı insanlar olmalarını sağlamak için sosyal, kültürel, ekonomik, din ve eğitim alanlarında çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Federasyonumuzun çalışma alanlarını temsil, koordinasyon, yerel kuruluşların desteklenmesi ve kamuoyu oluşturulması, halkla ilişkiler ve üyelerin haklarının korunması olarak sıralayabiliriz. Federasyonumuz yaşlı genç tüm üyelerimizin Hollanda toplumunda daha başarılı insanlar olmaları için kendi projelerini de geliştirmekte ve uygulama alanına koymaktadır. Kur’an Ziyafeti, Tefekkür Konferansları, Bilgi Yarışmaları, Kur’an Tilavet yarışmaları belirli projeler çerçevesinde müslümanlara sunulan programlardır. Ayrıca bazı temel eserlerin Hollandaca diline çevrilip yayınlanması çalışmaları da devam etmektedir.

Kur’an’ın ışığında ve peygamber efendimizin önderliğinde nefsimizde yaşayıp diğer insanlara da tebliğ etmek gayreti içinde olduğumuz dinimiz bu çalışmalarımızdaki ölçüleri belirlemektedir. İnsan aklının korunması, inanç ve düşünce özgürlüğü, neslin korunması vazgeçilmezlerimiz; “Bir insana iyilik eden, tüm insanlığa iyilik etmiştir” ilkesi en temel düsturumuzdur.

 

<<<

_________________________  Δ _________________________