Hacc ve Umre

 

HACC  2018

 

 

Kurumsal Yapılanma

Hac, biz Müslümanların hayatının en önemli başlangıcıdır. İhlası kuşanma ve ömür boyu Allah’ı zikretme şuuruyla yaşama gibi çok büyük hasletleri edinme imkânları sunan bu mübarek yolculuk, Müminin, hem kendi iç dünyasına, hem de hayatın merkezine gerçekleştirdiği bir seferdir.

Hac ve Umre Birim Başkanlığı, bir taraftan bu yolculuğun seyahat boyutunun gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan bu kutlu yolculuğun, Müminin hayatında bir milada dönüşebilmesi için eğitim ve irşad boyutuna büyük önem vermektedir. Böylece bu kutlu yolculuğu gerçekleştirenlerin, bütün faziletlerin temellerini ve bu doğrultuda en güzel ahlaki vasıfları kazanmış olarak dönmelerini hedeflemektedir.

Avrupa başta olmak üzere Avustralya ve son altı yıldır Türkiye’ den düzenlediğimiz HAC ve UMRE organizasyonları ile bütün Müslümanların gönlünde taht kuran IGMG Hac ve Umre şirketimiz, bu çalışmaları tam 47 yıldır devam ettirmiş ve şirketimiz bu hizmetlerle adeta bir Marka haline gelmiştir.

IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı, tüm bu hizmetleri sürdürürken, 2009 yılında itibaren Hac-Umre organizasyonlarına yeni bir soluk getirebilmek amacıyla Hennes Tour’u Türkiye’de kurarak Hac-Umre organizesine Türkiye’yi de dahil etmiştir.

Kurulduğu günden bu güne kadar sürekli gelişen, büyüyen ve kendisini yenileyen bir firma olarak Hac-Umre ve Seyahat acentaları arasında müstesna bir yer edinmiştir. Avrupa geneline yayılmış temslcilikleri ile Hac ve Umre Organizesinde bir Marka haline gelmiştir. ‘’Hacıya Hizmet Bir Şereftir’’ sloganını ve samimi hizmet anlayışını kendine ilke edinen şirketimiz, her yıl hizmet yelpazesini genişleterek emin adımlarla büyümektedir.

 

_________________________ <> _________________________

Temel Görevimiz

  • IGMG Hac ve Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığımızın temel görevi, Hac ve Umre ibadetlerinin, sağlık ve güvenlik içerisinde, hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.
  • Başkanlığımız bu temel görevi yerine getirmek için gerek Avrupa’da gerekse Suudi Arabistan’da gerekli tedbirleri almakta, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemekte, yürütmekte ve bu hizmetlerin denetlenmesini sağlamaktadır.
  • Bu görevler, Hac ve Umre üst Komisyonu kararları doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Temel ilkelerimiz

  • Şirketimize tanınan kontenjan dahilinde, öncelikle Hacca ve Umreye gitmek isteyenlere imkan tanımak.
  • Bu önemli ibadeti Teşkilat Prensiplerimizden taviz vermeden, Dil-Mezhep ve Irk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirmek.
  • Hac ve Umre ibadetlerini; eğitim, irşad ve hizmet ekseninde yürütmek, Haccın heyecanını kendilerine yaşatmak.
  • Belki de ömründe bir defa Hacca gitme imkanı bulan vatandaşlarımıza; hak ettikleri hizmeti, imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde sunmak.

 

_________________________ <> _________________________

 

HAC NEDİR

Yüce dinimiz İslâm’ın beş temel esasından (ibadetinden) biri olan haccın nasıl yapılacağına dair pek çok eser yazılmıştır.

Hac esnasında okunabilecek belirli dualar vardır. Hemen hemen bütün hac rehberleri kitaplarında bu dualar çok uzun bir şekilde ve Latin harfleriyle okunuşları ile verilmiştir. Biz ise duaları, orijinal harflerle ama Türkçe manaları ile vermeyi uygun gördük. Allah, hac ve umrenizi kabul etsin.

İslâm dininin en önemli ibadetlerinden biri olan Hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Hacc’ın farz kılınması üzerine, ashabtan Hz. Ebu Bekir’i (r.a.) müslümanlara Hac yaptırmak üzere Mekke’ye gönderdi. Ertesi sene, yani Hicretin 10. yılında da bizzat Peygamberimiz (s.a.v.), müslümanlara önderlik ederek Hac yaptırdı. Peygamberimizin yaptığı bu Hac onun son Hacc’ı olduğu için buna ‘‘Veda Haccı’’ da denilir. Peygamberimiz, bu hac esnasında Arafat’da ayrıca bir hutbe verdi. Bu hutbeye de Veda Hutbesi denilir.

Veda Haccı peygamberimizin aynı zamanda, Hacc’ın farz kılınmasından sonraki ilk ve son Hacc’ıdır. Hac, eski devirlerden beri süre gelen bir ibadet çeşidir. Kur’an-ı Kerim’in Hac Suresinde ve Hadis-i Şeriflerde, Hz. İbrahim’in (a.s.) insanları Hac için çağırmakla emrolunduğu anlatılmaktadır. Zira Peygamberimiz (sav) de peygamberlik gelmeden önce Kabe’yi tavaf etmiştir. Hatta, bu dönemde Müşrikler dahi Hac yapıyorlardı.

Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlilerinden biri zaman şartıdır. Bir diğeri ise mekan şartıdır.

Kabe ve Arafat mekanları, 1 Şevval – 9 Zilhicce zamanlarında ziyaret edilmedikçe Hac ibadeti yerine getirilemez. Arafat için zaman 9 Zilhicce’dir. Bu konulara ilişkin geniş açıklamaları rehberin ileriki sayfalarında bulacaksınız. Hac, alemlerin tek Rabbi olan Allah’a kulluğun zirveye ulaştığı bir ibadettir. Bütün insanların, şan, şöhret, makam ve mevki gözetmeden eşitlendiği, derecelerin ancak Allah katında bilindiği bir ibadet olan Hac, giyilen ve girilen ihram ile birlikte insana kendi acziyetini, ve Allah’ın azametini hissettirir. Allah’ın evi diye bilinen Kabe, namazlarda yönelinen son noktadır.

Yalnız, burası ‘‘Allah’ın evi’’dir, demek, Allah’a mekan izafe etmek anlamında değildir. Allah tarafından hususî olarak belirlenip, insanlara ibadet noktası olarak tesbit edilen yer, anlamındadır. Ayrıca, bu özelliğinden dolayı orada her türlü kötülük, masiyyet, ve hatta bunlara götüren davranışlar yasaklanmıştır. Tavaf, Allah tarafından değerli ve bereketli kılınan işte bu yüce makamın etrafında insanın kendi acziyetini, Allah’ın da yüceliğini kabullenmesinin bir ifadesidir. Bununla birlikte, böylesine azamet ve merhamet sahibi olan Allah’a şükür ile, rahmeti ve bereketi bol olan Rabbü’l Alemin’den af dilemek için bir fırsattır. Arafat’ta vakfe, mahşer gününü hatırlatır.

Çünkü insanlar mahşer günü bu şekilde cem olunacaklardır. İki parça ve özellikle beyaz olan ihram kıyafetleri, dünyanın her tarafından gelen, makamları, emir verme yetkileri, renk, dil ve ırkları farklı olan insanların eşitlendiği ve sadece tek olan Allah’ın tazim ve tekbir edildiğinin simgesidir. O gün orada hiçbir şeye zarar gelmez. Ot ve hayvan dahil hiçbir canlıya zarar verilmez. Zarar vermeye götüren yollar da kapalıdır. İşte bu önemli ibadet, Allah’tan bir rahmet olarak belirli şartları taşıyınca, kişiye, ömründe yalnızca bir kere farzdır. Tekrarındaki sevabdan ve hikmetlerden hiçbir mü’min mahrum olmak istemez. Vakfesi olmayan Hac diyebileceğimiz umrenin de sevabı çoktur.

İLETİŞİM HACC VE UMRE

_________________________ _________________________

A: Strevelsweg 700 Unit 413
3083 AS Rotterdam

T: +31 10 4716847

@: hacc@nifonline.nl

W: www.nifonline.nl

Sosyal Medya:

FB: https://m.facebook.com/NiF-Hac-ve-Umre

TW: https://mobile.twitter.com/nifonline

 

_________________________ <> _________________________

 

2018 UMRE KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDIR

Geniş bilgi için Hacc & Umre başkanımız Mustafa Kayak ile irtibata geçebilirsiniz.

2018 Umre_TR

_________________________ <> _________________________

<<<

_________________________ Δ _________________________